-A +A

Bioenergija

Prema drevnoj kineskoj tradicionalnoj medicini vitalna energija ili bioenergija kruži meridijanima, kojima pripadaju pojedini organi ljudskog tijela. O pravilnom i harmoničnom kruženju te energije ovisi stanje zdravlja ili bolesti. U tradicionalnoj indijskoj medicini bioenergija kruži čakrama, koje se od sedam glavnih granaju u manje centre te se vjerojatno podudaraju s akupunturnim točkama kineske medicine. Kad se poremeti kruženje bioenergije meridijanima ili čakrama nastaju funkcionalne smetnje odnosno bolesti i tegobe. Stoga treba ponovno uspostaviti harmonično kruženje energije u čitavom ljudskom tijelu.

 

Cakre i akupunkturne tocke           

            Sedam glavnih indijskih čakri                              Mapa akupunkturnih točaka

iz dinastije Ming (14.st.)